Slangvattna från regnvattentunna med eldriven pump

Vill du kunna vattna trädgården med vattenslang så kan du använda en eldriven pump. En kortare slang går ner i vattentunnan och en längre slang vattnar du med som vanligt eller ansluter till en vattenspridare. Själva pumpen står utanför tunnan och är ansluten till ett eluttag. De är ofta tysta och bygger upp ett bra tryck som gör att du kan vattna lika lätt som med en vattenutkastare som sitter på huset.

Här är en modell från Kärcher. Den är inte ansluten till en vattentunna utan en brunn, men visar poängen, och fungerar lika bra med en vattentunna.

Om vattnet tar slut när pumpen är igång

De flesta pumpar har ett skydd mot att pumpen skulle gå torr. När vattnet försvinner stoppas pumpen omedelbart. På så sätt förstörs inte pumpen. Men det kan vara bra att dubbelkolla så att funktionen torrkörningsskydd finns.

Dessa pumpar kan användas till mer än bara regnvatten. Du kan tömma dammar och pooler med dem eller som bilden visar, pumpa upp vatten ur en brunn. Ska du pumpa upp och använda vatten för hushållet (d.v.s. inte bara vattna), så finns det regler och bestämmelser som du bör läsa.